بسمه تعالی

 

ضمن عرض تبریک و خیر مقدم به پذیرفته شدگان محترم، خواهشمند است جهت تسهیل در امر ثبت نام و رفاه حال خود مطالب مندرج در این صفحه را با دقت مطالعه فرمایید.

 

مراحل ثبت‌نام و انتخاب واحد

1- مراجعه به سامانه آموزشیار به نشانی edu.iau.ac.ir و بارگذاری و تکمیل فرم ها طبق زمانبندی مربوطه (راهنمای شماره 1)

2- اخذ شماره دانشجویی (راهنمای شماره 2)

3- انتخاب واحد (راهنمای شماره3)